Testimonials 2020

Graham - Cultural Training/EMPHM - January 2020
Maurice - 'Ngarrgu-Terra-galk' Mentoring Program/Scotch College - January 2020
Todd - 'Ngarrgu-Terra-galk' Mentoring Program/Scotch College - January 2020
Jimmy - 'Ngarrgu-Terru-galk' Mentoring Program/Scotch College - January 2020
Fletcher - 'Ngarrgu-Terra-galk' Mentoring Program/Scotch College - January 2020
Luke - 'Ngarrgu-Terra-galk' Mentoring Program/Camberwell Grammar School - January 2020